İNSAN KAYNAKLARI

Performans yönetim sistemi içinde yer almaktır

Çalışanlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini doğru Şekillerde kullanabilmelerini sağlamak ve verimliliklerini artırmak için, Performans yönetim sistemi doğrultusunda, yetenek kaynağı değerlendirmeleri yaparak tüm çalışanlarımızı birer yetenek olarak değerlendiriyor ve sadece üstün başarılılara değil tüm başarılıçalışanlarımıza yatay yada dikey kariyer fırsatı sağlayarak çalışanların potansiyellerini açığa çıkaracak şekilde motive ederek, onlardan daha etkin sonuçlar alınmasını sağlayan sistematik bir performans yönetim sistemi ile verimliliklerinin arttırılmasını sağlıyoruz.

Ayrıca yine yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, herhangi bir sorun veya düşünce üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak, değerlendirme ve çözüm yolları araştırılması amacıyla hazırlanmış; bilgilendirme, değerlendirme, yönlendirici, danışma, mesleki, müzakere konu başlıklı toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece çalışanlara karar alma ve uygulama yetkisi verilerek verimliliklerini arttırmanın yanı sıra şirkete olan aidiyet duyusunu ve başarısını arttırmış oluyoruz.

 

Yönetici geliştirme programları ve çeşitli eğitim imkanları çalışanlara; kendilerini tanımalarını, potansiyellerini keşfetmelerini ve kapasitelerini yükseltmelerini sağlayarak mutluluklarının, verimliliklerinin, değerlerinin arttırılmasına katkı sağlarken eşitimler sonunda şirket için; şirket misyon, vizyon, hedef ve stratejileri doğrultusunda hareket eden, kurum kültürüne sahip, aidiyet duygusu yüksek, kolay ve etkili iletişim kurabilen, yönetim becerileri gelişmiş, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti yüksek, iyi bir yönetici adaylarına sahip olmamızı sağlıyor.

Performans yönetim sistemi içinde yer almaktır

Çalışanlarımızın yetkinlik ve potansiyellerini doğru Şekillerde kullanabilmelerini sağlamak ve verimliliklerini artırmak için, Performans yönetim sistemi doğrultusunda, yetenek kaynağı değerlendirmeleri yaparak tüm çalışanlarımızı birer yetenek olarak değerlendiriyor ve sadece üstün başarılılara değil tüm başarılıçalışanlarımıza yatay yada dikey kariyer fırsatı sağlayarak çalışanların potansiyellerini açığa çıkaracak şekilde motive ederek, onlardan daha etkin sonuçlar alınmasını sağlayan sistematik bir performans yönetim sistemi ile verimliliklerinin arttırılmasını sağlıyoruz.

Ayrıca yine yöneticiler ve çalışanlar arasındaki iletişimi güçlendirmek, herhangi bir sorun veya düşünce üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak, değerlendirme ve çözüm yolları araştırılması amacıyla hazırlanmış; bilgilendirme, değerlendirme, yönlendirici, danışma, mesleki, müzakere konu başlıklı toplantıları düzenli olarak gerçekleştiriyoruz. Böylece çalışanlara karar alma ve uygulama yetkisi verilerek verimliliklerini arttırmanın yanı sıra şirkete olan aidiyet duyusunu ve başarısını arttırmış oluyoruz.

Yönetici geliştirme programları ve çeşitli eğitim imkanları çalışanlara; kendilerini tanımalarını, potansiyellerini keşfetmelerini ve kapasitelerini yükseltmelerini sağlayarak mutluluklarının, verimliliklerinin, değerlerinin arttırılmasına katkı sağlarken eşitimler sonunda şirket için; şirket misyon, vizyon, hedef ve stratejileri doğrultusunda hareket eden, kurum kültürüne sahip, aidiyet duygusu yüksek, kolay ve etkili iletişim kurabilen, yönetim becerileri gelişmiş, organizasyon ve koordinasyon kabiliyeti yüksek, iyi bir yönetici adaylarına sahip olmamızı sağlıyor.